Rule #1: Life is supposed to be fun!

Các nhóm quy tắc nào quy định việc phân chia mức đóng góp cho các lượt bán hàng và chuyển đổi dựa trên điểm tiếp xúc trong đường dẫn chuyển đổi?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Các nhóm quy tắc nào quy định việc phân chia mức đóng góp cho các lượt bán hàng và chuyển đổi dựa trên điểm tiếp xúc trong đường dẫn chuyển đổi?

  • Mô hình phân bổ
  • Theo dõi chuyển đổi
  • Nhóm kênh
  • Phễu đa kênh

Câu trả lời đúng là

  • Mô hình phân bổ
  • Write a comment


    Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

    Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095