Rule #1: Life is supposed to be fun!

Google Ads giúp một doanh nghiệp sắp xếp kho của mình để đạt được mục tiêu quảng cáo như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

GGoogle Ads giúp một doanh nghiệp sắp xếp kho của mình để đạt được mục tiêu quảng cáo như thế nào?

  • Doanh nghiệp có thể chạy báo cáo hiệu suất hàng tồn kho hàng tuần để theo dõi số lượng sản phẩm đã bán cho các thị trường nhân khẩu học cụ thể.
  • Doanh nghiệp có thể sắp xếp các sản phẩm dựa trên giá bán lẻ của sản phẩm, vì vậy chúng chỉ được phân phối cho những người đang tìm kiếm trong các phạm vi giá cụ thể.
  • Doanh nghiệp có thể tự động tạo nhiều Chiến dịch mua sắm khác nhau theo từng vị trí của sản phẩm và tùy chọn giá mỗi nhấp chuột.
  • Doanh nghiệp có thể duyệt qua kho sản phẩm của họ trực tiếp trong Google Ads và tạo nhóm sản phẩm cho các mặt hàng mà họ muốn đặt giá thầu.

Câu trả lời đúng là: Doanh nghiệp có thể duyệt qua kho sản phẩm của họ trực tiếp trong Google Ads và tạo nhóm sản phẩm cho các mặt hàng mà họ muốn đặt giá thầu.

Bạn có thể duyệt qua kho sản phẩm của mình trực tiếp trong Google Ads và tạo nhóm sản phẩm cho các mặt hàng bạn muốn đặt giá thầu. Đây là cách Google Ads giúp doanh nghiệp sắp xếp khoảng không quảng cáo, để doanh nghiệp phù hợp với mục tiêu quảng cáo của mình.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095