Rule #1: Life is supposed to be fun!

Courtney bán túi xách trên cửa hàng trực tuyến. Các chiến dịch trực tuyến thông thường của cô ấy đã tạo ra rất nhiều lượt nhấp, nhưng không mang lại doanh số cao như mong đợi. Làm cách nào quảng cáo của Google Mua sắm có thể giúp đảm bảo các lượt nhấp vào quảng cáo đến từ những khách hàng có mối quan tâm lớn hơn đến sản phẩm của cô?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Courtney bán túi xách trên cửa hàng trực tuyến. Các chiến dịch trực tuyến thông thường của cô ấy đã tạo ra rất nhiều lượt nhấp, nhưng không mang lại doanh số cao như mong đợi. Làm cách nào quảng cáo của Google Mua sắm có thể giúp đảm bảo các lượt nhấp vào quảng cáo đến từ những khách hàng có mối quan tâm lớn hơn đến sản phẩm của cô?

  • Bằng cách hiển thị quảng cáo thường xuyên hơn các loại chiến dịch khác
  • Bằng cách xuất hiện ở nhiều vị trí trang hơn các quảng cáo khác
  • Bằng cách bao gồm phần trình diễn sản phẩm thu hút người tiêu dùng
  • Bằng cách cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm để thu hút khách hàng tiềm năng đủ tiêu chuẩn tốt hơn

Câu trả lời đúng là: Bằng cách cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm để thu hút các khách hàng tiềm năng có chất lượng tốt hơn

Quảng cáo Google Mua sắm sẽ giúp Courtney đảm bảo rằng các nhấp chuột mà quảng cáo nhận được đến từ những khách hàng quan tâm đến sản phẩm của cô ấy hơn. Quảng cáo mua sắm tăng chất lượng khách hàng tiềm năng bằng cách đưa thông tin sản phẩm trực tiếp vào quảng cáo của bạn. Người mua sắm có nhiều khả năng hoàn tất việc mua hàng trên trang web của bạn hơn nếu họ được thông báo tốt hơn trước khi mở quảng cáo.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095