Rule #1: Life is supposed to be fun!

Cách nào dưới đây dùng để tận dụng dữ liệu nhằm tăng tốc cho doanh nghiệp và gia tăng lợi nhuận?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Cách nào dưới đây dùng để tận dụng dữ liệu nhằm tăng tốc cho doanh nghiệp và gia tăng lợi nhuận?

  • Tạo bảng tính chứa nhiều thông tin hữu ích cho các cuộc họp thường xuyên.
  • Tặng quà sinh nhật và quà mừng dịp lễ cho khách hàng cũ.
  • Tặng phiếu giảm giá cho những người đã mua tại các cửa hàng tương tự.
  • Tạo thông tin đề xuất sản phẩm phù hợp cho từng đối tượng.

Câu trả lời đúng là: Tạo thông tin đề xuất sản phẩm phù hợp cho từng đối tượng.

Một cách để tận dụng tốt dữ liệu để tăng tốc hoạt động kinh doanh của bạn và cải thiện lợi nhuận là tạo các đề xuất sản phẩm được cá nhân hóa. Cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng trên các kênh, từ đề xuất sản phẩm đến trang chủ động và hơn thế nữa.

Câu hỏi khác: Một cách để tận dụng tốt dữ liệu để thúc đẩy hoạt động kinh doanh của bạn và cải thiện lợi nhuận là gì

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095