Rule #1: Life is supposed to be fun!

Google Ads được thiết kế để cung cấp ba điều cho mọi nhà quảng cáo: mức độ liên quan, khả năng kiểm soát và kết quả. Google Ads cung cấp mức độ liên quan bằng cách kết nối nhà quảng cáo với đúng người vào đúng thời điểm. Google Ads cung cấp kết quả bằng cách chỉ tính phí khi bạn nhận được một lượt nhấp. Google Ads cung cấp quyền kiểm soát bằng cách nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Google Ads được thiết kế để cung cấp ba điều cho mọi nhà quảng cáo: mức độ liên quan, khả năng kiểm soát và kết quả. Google Ads cung cấp mức độ liên quan bằng cách kết nối nhà quảng cáo với đúng người vào đúng thời điểm.
Google Ads cung cấp kết quả bằng cách chỉ tính phí khi bạn nhận được một lượt nhấp. Google Ads cung cấp quyền kiểm soát bằng cách nào?

  • Giúp nhà quảng cáo kiểm soát số lượng hành động cụ thể tương ứng với số tiền họ bỏ ra
  • Giúp nhà quảng cáo kiểm soát xem nên đặt quảng cáo trong phiên đấu giá để cạnh tranh với đối thủ nào
  • Giúp nhà quảng cáo kiểm soát giá thầu cao nhất tiếp theo được phép trong các phiên đấu giá mà họ tham gia
  • Giúp nhà quảng cáo kiểm soát số tiền chi tiêu tối đa mỗi tháng của họ.

Câu trả lời đúng là: Giúp nhà quảng cáo kiểm soát số tiền chi tiêu tối đa mỗi tháng của họ.

Google Ads cung cấp quyền kiểm soát bằng cách cho phép nhà quảng cáo kiểm soát số tiền tối đa mà họ chi tiêu mỗi tháng.

.

.

.

Google Ads được thiết kế để cung cấp ba yếu tố cho mọi nhà quảng cáo: mức độ liên quan, khả năng kiểm soát và kết quả. Google Ads cung cấp mức độ liên quan bằng cách kết nối nhà quảng cáo với đúng người dùng vào đúng thời điểm. Google Ads cung cấp kết quả bằng cách chỉ tính phí khi bạn nhận được một lượt nhấp. Google Ads cung cấp quyền kiểm soát bằng cách nào

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095