Rule #1: Life is supposed to be fun!

Karen đánh giá điểm tối ưu hóa của chiến dịch quảng cáo trong Mạng Tìm kiếm của Google sau khi nhận thấy rằng hiệu suất của chiến dịch đã suy giảm. Điểm tối ưu hóa thấp hơn nhiều so với một tháng trước. Cô ấy áp dụng một nội dung đề xuất trên trang Đề xuất để tối ưu hóa chiến dịch

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Karen đánh giá điểm tối ưu hóa của chiến dịch quảng cáo trong Mạng Tìm kiếm của Google sau khi nhận thấy rằng hiệu suất của chiến dịch đã suy giảm. Điểm tối ưu hóa thấp hơn nhiều so với một tháng trước. Cô ấy áp dụng một nội dung đề xuất trên trang Đề xuất để tối ưu hóa chiến dịch. Điều gì sẽ xảy ra với điểm tối ưu hóa của chiến dịch của cô ấy

  • Điểm số không bị ảnh hưởng bởi việc áp dụng các đề xuất.
  • Điểm số có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào đề xuất.
  • Điểm số sẽ giảm khi chấp nhận đề xuất.
  • Điểm số sẽ tự động cải thiện khi chấp nhận các đề xuất.

Câu trả lời đúng là: Điểm số sẽ tự động cải thiện khi chấp nhận các đề xuất.

Điểm tối ưu hóa của chiến dịch của Karen sẽ cải thiện khi chấp nhận đề xuất hiển thị trên trang Đề xuất.

.

.

.

Câu hỏi khác: Karen đã đánh giá điểm tối ưu hóa của chiến dịch Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên Google của mình sau khi nhận thấy rằng hiệu suất của chiến dịch đã giảm. Điểm số thấp hơn nhiều so với cách đây một tháng. Cô ấy áp dụng một đề xuất tối ưu hóa hiển thị trong trang Đề xuất

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095