Rule #1: Life is supposed to be fun!

Ginger đang tạo Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên Google đầu tiên của mình. Cô ấy muốn tạo ra một quảng cáo có tính mời gọi và liên quan, qua đó, khách hàng tiềm năng sẽ phản hồi tốt. Để có được nhấp chuột của người dùng, Ginger nên tập trung vào việc tạo một quảng cáo như thế nào.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Ginger đang tạo Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên Google đầu tiên của mình. Cô ấy muốn tạo ra một quảng cáo có tính mời gọi và liên quan, qua đó, khách hàng tiềm năng sẽ phản hồi tốt. Để có được nhấp chuột của người dùng, Ginger nên tập trung vào việc tạo một quảng cáo như thế nào.
(Chọn hai.) Chọn Tất cả các câu trả lời đúng

  • có kích thước phông chữ lớn hơn
  • được liệt kê sau kết quả tìm kiếm
  • bao gồm ít nhất hai màu khác nhau
  • có tiêu đề liên quan
  • bao gồm một chương trình khuyến mãi hiện tại

Câu trả lời đúng là: có tiêu đề liên quan bao gồm một chương trình khuyến mãi hiện tại

.

.

.

Ginger đang tạo Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên Google đầu tiên của mình. Cô ấy muốn tạo ra một quảng cáo có tính mời gọi và liên quan, qua đó, khách hàng tiềm năng sẽ phản hồi tốt. Để có được lượt nhấp của người dùng, Ginger nên tập trung vào việc tạo một quảng cáo _____. (Chọn hai phương án.)

Ginger đang làm việc để tạo Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên Google đầu tiên của cô ấy. Cô ấy muốn tạo một quảng cáo hấp dẫn và có liên quan để khách hàng tiềm năng sẽ phản hồi một cách thuận lợi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095