Rule #1: Life is supposed to be fun!

Reggie quản lý các chiến dịch tiếp thị trực tuyến cho một cửa hàng vitamin và thực phẩm chức năng. Anh ấy đã khởi chạy chiến dịch Tìm kiếm của Google và chọn lưu lượng truy cập trang web làm mục tiêu tiếp thị chiến dịch của mình. Reggie mong đợi kết quả nào từ chiến dịch?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Reggie quản lý các chiến dịch tiếp thị trực tuyến cho một cửa hàng vitamin và thực phẩm chức năng. Anh ấy đã khởi chạy chiến dịch Tìm kiếm của Google và chọn lưu lượng truy cập trang web làm mục tiêu tiếp thị chiến dịch của mình. Reggie mong đợi kết quả nào từ chiến dịch?

  • Nhiều người theo dõi hơn trên mạng xã hội của cửa hàng.
  • Bán hàng trực tuyến nhiều hơn thông qua cửa hàng trực tuyến của Reggie.
  • Đăng ký email từ những người quan tâm đến lối sống lành mạnh.
  • Thu hút nhiều khách hàng tìm hiểu về sản phẩm của anh ấy.

Câu trả lời đúng là: Thu hút nhiều khách hàng tìm hiểu về sản phẩm của anh ấy.

.

.

.

Câu hỏi khác: Reggie quản lý chiến dịch tiếp thị trực tuyến cho một cửa hàng vitamin và thực phẩm bổ sung. Anh ấy đã cho chạy một Chiến dịch tìm kiếm của Google và chọn lưu lượng truy cập vào trang web làm mục tiêu tiếp thị cho chiến dịch của mình. Reggie đang mong đợi kết quả gì từ chiến dịch của mình?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095