Rule #1: Life is supposed to be fun!

Điểm tối ưu hóa được tạo thành từ hơn 50 đề xuất để tối ưu hóa các Chiến dịch tìm kiếm.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Điểm tối ưu hóa được tạo thành từ hơn 50 đề xuất để tối ưu hóa các Chiến dịch tìm kiếm.

  • Đúng
  • Sai

Câu trả lời chính xác là: Đúng

Thông tin thêm: Điểm tối ưu hóa được tạo thành từ hơn 50 đề xuất để tối ưu hóa các chiến dịch tìm kiếm. Điểm tối ưu hóa là một con số được tính toán dựa trên hơn 50 chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả các chiến dịch trong tài khoản Google Ads của nhà quảng cáo. Giá trị của điểm tối ưu hóa trải dài từ 0% đến 100%, với mức 100% có nghĩa là tài khoản đã được tối ưu hết mức có thể theo gợi ý của Google.

Tuy nhiên không nên mù quáng tin vào điểm tối ưu hóa và áp dụng tất cả các đề xuất từ Google. Hãy khôn ngoan lựa chọn những đề xuất nào quan trọng để áp dụng vào tài khoản

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095