Rule #1: Life is supposed to be fun!

Giám đốc tiếp thị của một nhóm lớn đang tìm cách tiếp cận đối tượng trên quy mô lớn thông qua Chiến dịch hiển thị. Tính năng báo cáo của Chiến dịch hiển thị có thể giúp đạt được mục tiêu này như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Giám đốc tiếp thị của một nhóm lớn đang tìm cách tiếp cận đối tượng trên quy mô lớn thông qua Chiến dịch hiển thị. Tính năng báo cáo của Chiến dịch hiển thị có thể giúp đạt được mục tiêu này như thế nào?

 • Báo cáo tóm tắt của nó cung cấp các bản tóm tắt điều hành về tổng chi phí và đặt giá thầu.
 • Nó cung cấp “thông tin chi tiết được đề xuất” tập trung vào Nhắm mục tiêu theo chủ đề.
 • Chức năng báo cáo của nó bao gồm các báo cáo vị trí độc quyền được thiết kế cho các chiến lược quảng cáo cấp cao
 • Ngoài báo cáo Google Ads tiêu chuẩn, nó còn cung cấp các báo cáo hỗ trợ việc quản lý quảng cáo mang tính chiến lược và rộng rãi.
 • Câu trả lời đúng là:Ngoài báo cáo Google Ads tiêu chuẩn, nó còn cung cấp các báo cáo hỗ trợ việc quản lý quảng cáo mang tính chiến lược và rộng rãi.

  Tính năng báo cáo của Chiến dịch hiển thị thông minh giúp giám đốc tiếp thị tiếp cận đối tượng trên quy mô lớn thông qua Chiến dịch hiển thị thông minh. Anh ấy sẽ nhận được tất cả các báo cáo tiêu chuẩn của Google Ads, sau đó cũng nhận được các báo cáo mới, bổ sung dựa trên thông tin chi tiết cho phép quản lý chiến lược trên diện rộng thay vì quản lý vi mô hàng ngày.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095