Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một nhà quảng cáo đã đạt được nhiều thành công với Google Tìm kiếm và họ muốn tăng phạm vi tiếp cận bằng cách tạo Chiến dịch hiển thị. Họ muốn việc thiết lập diễn ra dễ dàng nhất có thể. Họ nên sử dụng loại nhắm mục tiêu nào trong Chiến dịch hiển thị của mình?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một nhà quảng cáo đã đạt được nhiều thành công với Google Tìm kiếm và họ muốn tăng phạm vi tiếp cận bằng cách tạo Chiến dịch hiển thị. Họ muốn việc thiết lập diễn ra dễ dàng nhất có thể. Họ nên sử dụng loại nhắm mục tiêu nào trong Chiến dịch hiển thị của mình?

 • Nhắm mục tiêu được chọn theo cách thủ công
 • Nhắm mục tiêu được tối ưu hóa và nhắm mục tiêu được chọn thủ công
 • Không nhắm mục tiêu
 • Nhắm mục tiêu được tối ưu hóa
 • Câu trả lời đúng là:Nhắm mục tiêu được tối ưu hóa

  Nếu một nhà quảng cáo đang đảm nhận nhiều trách nhiệm và muốn chạy Chiến dịch hiển thị một cách dễ dàng thì nên chọn Chiến dịch hiển thị thông minh. Chiến dịch hiển thị thông minh kết hợp tất cả các trụ cột của Chiến dịch hiển thị thành công và khai thác khả năng học máy tốt nhất của Google để tối ưu hóa và tự động hóa gần như tất cả các khía cạnh của Chiến dịch hiển thị của bạn. Bạn cung cấp một số thông tin đầu vào: nội dung quảng cáo của bạn, hình ảnh bạn muốn sử dụng, ngân sách hàng ngày và mục tiêu hiệu suất giá mỗi chuyển đổi (CPA).

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095