Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một đại lý quan tâm đến việc sử dụng tính năng tự động hóa để quản lý các chiến dịch trong Mạng Hiển thị của Google hiệu quả hơn. Mô hình tự động hóa mà Chiến dịch hiển thị cung cấp là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một đại lý quan tâm đến việc sử dụng tính năng tự động hóa để quản lý các chiến dịch trong Mạng Hiển thị của Google hiệu quả hơn. Mô hình tự động hóa mà Chiến dịch hiển thị cung cấp là gì?

 • Tạo quy tắc tự động
 • Sản xuất video tự động
 • Tạo video YouTube tự động
 • Đặt giá thầu tự động
 • Đáp án đúng là:Đặt giá thầu tự động

  Một trong những mô hình tự động hóa cốt lõi thúc đẩy Chiến dịch hiển thị thông minh là đặt giá thầu tự động. Thay vì đặt giá thầu theo cách thủ công, bạn chỉ định CPA mục tiêu hoặc ROAS mục tiêu mà bạn muốn đạt được và Google sẽ quản lý giá thầu CPC trên cơ sở mỗi phiên đấu giá, dựa trên khả năng phiên đấu giá sẽ tạo ra chuyển đổi.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095