Rule #1: Life is supposed to be fun!

Giám đốc điều hành của một công ty thời trang đang xác định các mục tiêu doanh số cho quý tiếp theo. Vị giám đốc này cần phải xác định điều gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Giám đốc điều hành của một công ty thời trang đang xác định các mục tiêu doanh số cho quý tiếp theo. Vị giám đốc này cần phải xác định điều gì?

  • Mục tiêu tiếp thị
  • Mục tiêu truyền thông
  • Chỉ số chiến dịch
  • Mục tiêu kinh doanh

Câu trả lời đúng là: Mục tiêu kinh doanh

Giải thích: Các mục tiêu kinh doanh được xác định rõ ràng sẽ giúp bạn hiểu chiến lược nào phù hợp để phát triển doanh nghiệp và bạn có thể cải thiện chiến lược nào. Mục tiêu là một mục tiêu được xác định rõ ràng. Một số người cũng sử dụng thuật ngữ “chỉ báo hiệu suất chính” hoặc KPI.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095