Rule #1: Life is supposed to be fun!

Sidney đang dùng Tài khoản Google để xem lại các chiến dịch và báo cáo phân bổ của mình. Cô ấy phát hiện ra rằng tổng số lượt chuyển đổi trong báo cáo phân bổ khác với tổng số lượt chuyển đổi trong báo cáo chiến dịch. Nguyên nhân của việc này là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Sidney đang dùng Tài khoản Google để xem lại các chiến dịch và báo cáo phân bổ của mình. Cô ấy phát hiện ra rằng tổng số lượt chuyển đổi trong báo cáo phân bổ khác với tổng số lượt chuyển đổi trong báo cáo chiến dịch. Nguyên nhân của việc này là gì

  • Báo cáo phân bổ không bao gồm các mục tiêu / giao dịch Analytics đã nhập.
  • Báo cáo phân bổ không bao gồm chuyển đổi trang web.
  • Báo cáo phân bổ không bao gồm chuyển đổi số lần nhấp vào số điện thoại.
  • Báo cáo phân bổ không bao gồm chuyển đổi ứng dụng

Câu trả lời đúng là: Báo cáo phân bổ không bao gồm chuyển đổi ứng dụng

Giải thích: Báo cáo phân bổ không bao gồm tất cả các loại chuyển đổi, chẳng hạn như chuyển đổi ứng dụng hoặc lượt ghé qua cửa hàng.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095