Rule #1: Life is supposed to be fun!

Sylvia có bốn địa điểm cửa hàng và đang cân nhắc sử dụng phần mở rộng về địa điểm với quảng cáo trên Google của mình. Người dùng có thể thấy gì khi hiển thị quảng cáo có tiện ích mở rộng vị trí?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Sylvia có bốn địa điểm cửa hàng và đang xem xét sử dụng tiện ích mở rộng vị trí với quảng cáo Google của mình. Người dùng có thể thấy gì khi hiển thị quảng cáo có tiện ích mở rộng vị trí?

  • Một quảng cáo tùy chỉnh cho từng vị trí cụ thể
  • Hình ảnh / hình ảnh cho các sản phẩm cô ấy bán
  • Sơ đồ trang web với liên kết trang cụ thể
  • Một liên kết có thể nhấp đến trang chi tiết cho địa điểm kinh doanh của cô ấy

Câu trả lời đúng là: Liên kết có thể nhấp đến trang chi tiết cho địa điểm kinh doanh của cô ấy

Giải thích: Tiện ích mở rộng vị trí giúp mọi người tìm thấy vị trí của bạn bằng cách hiển thị quảng cáo cùng với địa chỉ, bản đồ đến vị trí của bạn hoặc khoảng cách đến doanh nghiệp của bạn. Chúng hiển thị thêm một dòng ngay trong quảng cáo của bạn, cho phép khách hàng nhận chỉ đường ngay lập tức đến doanh nghiệp và / hoặc gọi điện trực tiếp từ quảng cáo.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095