Rule #1: Life is supposed to be fun!

Ghép các yếu tố nền tảng sau đây của Chiến dịch ứng dụng của Google với nội dung mô tả phù hợp.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Ghép các yếu tố nền tảng sau đây của Chiến dịch ứng dụng của Google với nội dung mô tả phù hợp.

Nhóm quảng cáo – Một tập hợp các quảng cáo hoặc nội dung quảng cáo có chung các chủ đề.

Nội dung quảng cáo – Các yếu tố riêng lẻ như dòng văn bản, hình ảnh riêng lẻ hoặc video.

Giải thích: Nhóm quảng cáo là nhóm quảng cáo hoặc nội dung quảng cáo có chung chủ đề.
Nội dung quảng cáo là các yếu tố riêng lẻ như dòng văn bản, hình ảnh riêng lẻ hoặc video được kết hợp tự động trong Chiến dịch ứng dụng để tạo quảng cáo. Để nhắm mục tiêu chính xác, nội dung được tổ chức thành các nhóm quảng cáo xoay quanh một chủ đề, đối tượng hoặc thông điệp cụ thể.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095