Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đâu là 2 lý do hấp dẫn để đưa ứng dụng vào chiến lược tiếp thị.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đâu là 2 lý do hấp dẫn để đưa ứng dụng vào chiến lược tiếp thị (Chọn 2 câu trả lời).

  • Các ứng dụng yêu cầu bảo trì tối thiểu.
  • Ứng dụng mang lại nhận thức về thương hiệu tốt hơn so với trang web.
  • Lượt tải xuống ứng dụng đang tăng lên hàng năm.
  • Trong khi trên thiết bị di động, người dùng dành phần lớn thời gian cho các ứng dụng.

Câu trả lời đúng là: Lượt tải xuống ứng dụng đang tăng lên qua từng năm và Trong khi trên thiết bị di động, người dùng dành phần lớn thời gian cho các ứng dụng.

Giải thích: Khi số lượng người dùng di động tăng lên mỗi năm, việc kết nối với người tiêu dùng trên web và ứng dụng dành cho thiết bị di động là một cơ hội lớn cho các doanh nghiệp. Theo eMarketer, một người trưởng thành ở Mỹ trung bình dành trung bình gần 3 giờ mỗi ngày để sử dụng điện thoại thông minh của họ. Vì những lý do thuyết phục này, ứng dụng được đưa vào như một phần của chiến lược tiếp thị.

.

.

.

Hai lý do thuyết phục để đưa ứng dụng vào chiến lược tiếp thị là gì (Chọn hai.)

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095