Rule #1: Life is supposed to be fun!

Chiến dịch ứng dụng của Google giúp ích cho cả nhà tiếp thị và người dùng bằng cách nào ?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Chiến dịch ứng dụng của Google giúp ích cho cả nhà tiếp thị và người dùng bằng cách nào ?

  • Bằng cách phân phối một quảng cáo khác nhau cho mọi người dùng.
  • Bằng cách chỉ phân phối quảng cáo có liên quan cho người dùng trên YouTube.
  • Bằng cách phân phối quảng cáo cho nhiều người dùng nhất có thể ở một vị trí.
  • Bằng cách phân phối quảng cáo có liên quan đến đúng người dùng vào đúng thời điểm.

Câu trả lời đúng là: Bằng cách phân phối quảng cáo có liên quan đến đúng người dùng vào đúng thời điểm.

Giải thích: Trong một thế giới mà người dùng bị hạn chế sự chú ý, việc tiếp thị ứng dụng một cách hiệu quả phụ thuộc vào việc sử dụng dữ liệu và hệ thống để truyền tải đúng thông điệp đến đúng người dùng vào đúng thời điểm.

Công nghệ máy học trong Chiến dịch ứng dụng của Google đem đến lợi ích cho cả nhà tiếp thị và người dùng bằng cách nào?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095