Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tom vẫn chưa ra mắt ứng dụng của mình và anh muốn biết vòng đời điển hình của một ứng dụng. Hãy giúp anh sắp xếp các giai đoạn trong vòng đời của ứng dụng theo đúng thứ tự diễn ra

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tom vẫn chưa ra mắt ứng dụng của mình và anh muốn biết vòng đời điển hình của một ứng dụng. Hãy giúp anh sắp xếp các giai đoạn trong vòng đời của ứng dụng theo đúng thứ tự diễn ra

  • Phát hành
  • Tăng trưởng
  • Trưởng thành
  • Gắn kết

Theo lý thuyết của Google, một ứng dụng sẽ trải qua 4 bước: Phát hành, tăng trưởng, trưởng thành và gắn kết. Việc ứng dụng ở giai đoạn nào sẽ tác động đến việc chiến lược marketing cho sản phẩm. Điển hình như, ở giai đoạn phát hành và tăng trưởng, nhà phát triển ứng dụng sẽ phải đẩy mạnh nhận thức cho sản phẩm của mình, bằng các chiến dịch truyền thông/marketing phù hợp.

Ở các giai đoạn sau, nhà phát triển có thể giảm việc quảng bá ứng dụng, và bắt đầu vào giai đoạn kiếm tiền từ sản phẩm bằng các phương thức khác nhau, như thu phí sử dụng, bán chéo các sản phẩm khác, hoặc quảng bá cho các sản phẩm khác

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095