Rule #1: Life is supposed to be fun!

George thường xuyên kiểm tra dữ liệu chuyển đổi trong Chiến dịch ứng dụng của Google của mình. Gần đây, anh ấy nghe đồng nghiệp nói về tầm quan trọng của việc thêm lượt chuyển đổi xem hết vào chiến dịch, nhưng anh lại không biết việc này có ý nghĩa gì. Chuyển đổi xem qua có ý nghĩa gì đối với Chiến dịch ứng dụng Google của George?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

George thường xuyên kiểm tra dữ liệu chuyển đổi trong Chiến dịch ứng dụng của Google của mình. Gần đây, anh ấy nghe đồng nghiệp nói về tầm quan trọng của việc thêm lượt chuyển đổi xem hết vào chiến dịch, nhưng anh lại không biết việc này có ý nghĩa gì.
Chuyển đổi xem qua có ý nghĩa gì đối với Chiến dịch ứng dụng Google của George?

  • Đó là tổng số lần người dùng đã xem một quảng cáo trước khi hoàn tất chuyển đổi.
  • Đó là khi người dùng nhìn thấy quảng cáo có chứa nội dung video, nhấp vào nội dung đó và sau đó tiến hành hoàn tất chuyển đổi.
  • Đó là chỉ số chuyển đổi tính tổng số chuyển đổi chỉ đến từ một vị trí trên YouTube.
  • Đó là khi người dùng nhìn thấy quảng cáo cho ứng dụng và không nhấp vào quảng cáo đó, nhưng hoàn thành chuyển đổi (tải xuống hoặc hành động) trên ứng dụng trong vòng 24 giờ.

Câu trả lời đúng là: Đó là khi người dùng nhìn thấy quảng cáo cho ứng dụng và không nhấp vào quảng cáo đó, nhưng hoàn tất chuyển đổi (tải xuống hoặc hành động) trên ứng dụng trong vòng 24 giờ.

Giải thích: chuyển đổi xem qua xảy ra khi người dùng nhìn thấy quảng cáo và không nhấp vào quảng cáo đó, nhưng hoàn thành chuyển đổi trên ứng dụng của nhà quảng cáo trong vòng 24 giờ. Chuyển đổi xem qua được đo lường cho tất cả các định dạng quảng cáo ngoại trừ Tìm kiếm. Chúng được báo cáo riêng biệt với chuyển đổi nhấp qua.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095