Rule #1: Life is supposed to be fun!

Làm thế nào để con người và công nghệ máy học có thể cùng nhau làm việc hiệu quả khi chạy Chiến dịch ứng dụng của Google?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Làm thế nào để con người và công nghệ máy học có thể cùng nhau làm việc hiệu quả khi chạy Chiến dịch ứng dụng của Google?

  • Công nghệ máy học có thể cung cấp những báo cáo cực kỳ chi tiết, còn con người xử lý phần lớn các công việc tối ưu hóa.
  • Con người có thể xác minh tài sản sáng tạo do máy móc tạo ra, giúp tiết kiệm thời gian trong quá trình này.
  • Con người có thể giám sát các báo cáo độc quyền, đồng thời cho phép máy học xử lý mọi thứ khác.
  • Con người và máy móc có bộ kỹ năng bổ sung cho nhau.

Câu trả lời đúng là: Con người và máy móc có bộ kỹ năng bổ sung cho nhau.

Giải thích: Con người và máy móc có bộ kỹ năng bổ sung cho nhau. Khi máy học ngày càng được sử dụng rộng rãi, các nhà tiếp thị và đại lý hiểu biết đang nhận ra hai điều:
1. Chuyên môn về máy học và hệ thống tự động có giá trị hơn bao giờ hết.
2. Các chiến dịch tự động dựa trên sự hướng dẫn của con người và trí thông minh để thành công

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095