Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hai điều thiết yếu để Chiến dịch ứng dụng của Google chạy suôn sẻ và thành công là gì? (Hãy chọn hai đáp án).

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hai điều thiết yếu để Chiến dịch ứng dụng của Google chạy suôn sẻ và thành công là gì? (Hãy chọn hai đáp án).

  • Nội dung HTML5
  • Thay đổi giá thầu
  • Dữ liệu
  • Thời gian

Câu trả lời đúng là: Dữ liệu Thời gian

Giải thích: Để giúp chiến dịch của bạn chạy trơn tru và thành công, trước tiên hãy đảm bảo rằng bạn đang đo lường dữ liệu có ý nghĩa nhất, sau đó lùi lại một bước để chạy. Bạn có thể cảm thấy muốn thực hiện các điều chỉnh ngay sau khi thiết lập chiến dịch của mình, nhưng việc thực hiện các thay đổi quá sớm sẽ khiến hệ thống bắt đầu lại quá trình tìm hiểu. Chờ cho đến khi máy có thời gian để tìm hiểu từ dữ liệu trước khi bạn thực hiện các điều chỉnh cho chiến dịch của mình.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095