Rule #1: Life is supposed to be fun!

Fresco Arts là một công ty Canada đang có kế hoạch mở rộng sang 3 thị trường quốc tế trong năm. Kế hoạch này có thể mang đến 3 lợi ích gì (Chọn 3 câu trả lời).

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Fresco Arts là một công ty Canada đang có kế hoạch mở rộng sang 3 thị trường quốc tế trong năm. Kế hoạch này có thể mang đến 3 lợi ích gì (Chọn 3 câu trả lời).

  • Tăng giá trị lâu dài của khách hàng
  • Giảm chi phí
  • Tăng lợi nhuận
  • Bán hàng bổ sung
  • Cơ sở khách hàng rộng hơn

Câu trả lời đúng là: Tăng lợi nhuận , Doanh số bán hàng bổ sung và Cơ sở khách hàng rộng hơn

Giải thích: Với quy mô sử dụng cửa hàng ứng dụng trên toàn thế giới, rõ ràng người dùng toàn cầu đang tìm kiếm các ứng dụng hữu ích, giải trí và phù hợp. Việc mở rộng quy mô kinh doanh ứng dụng của bạn sang các quốc gia khác có thể mang lại những lợi thế này
o Cơ sở khách hàng rộng hơn
o Doanh số bán hàng bổ sung
o Tăng trưởng nhanh hơn
o Nguồn doanh thu đa dạng

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095