Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bốn loại nội dung quảng cáo có sẵn trong Chiến dịch ứng dụng của Google là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bốn loại nội dung quảng cáo có sẵn trong Chiến dịch ứng dụng của Google là gì?

  • Văn bản, Video, HTML5, Âm thanh
  • Hình ảnh, Văn bản, Âm thanh, Video
  • HTML4, Hình ảnh, Video, Văn bản
  • HTML5, Hình ảnh, Video, Văn bản

Câu trả lời đúng là: HTML5, Hình ảnh, Video, Văn bản

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095