Rule #1: Life is supposed to be fun!

Felix đã chạy một chiến dịch quảng cáo trong Mạng Hiển thị của Google để thúc đẩy doanh số bán các dụng cụ trên trang web về dịch vụ sửa chữa nhà cửa của anh ấy. Sau khi xem lại dữ liệu bán hàng trong tuần đầu tiên, Felix nhận thấy rằng các quảng cáo có kèm hình ảnh của dụng cụ khiến doanh số bán hàng tăng cao hơn. Anh ấy quyết định thêm hình ảnh dụng cụ vào tất cả các quảng cáo khác của mình để thử nghiệm và lặp lại thành công đã đạt được. Felix đang sử dụng loại tối ưu hóa kênh nào để thúc đẩy doanh số bán công cụ cao hơn?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Felix đã chạy một chiến dịch quảng cáo trong Mạng Hiển thị của Google để thúc đẩy doanh số bán các dụng cụ trên trang web về dịch vụ sửa chữa nhà cửa của anh ấy. Sau khi xem lại dữ liệu bán hàng trong tuần đầu tiên, Felix nhận thấy rằng các quảng cáo có kèm hình ảnh của dụng cụ khiến doanh số bán hàng tăng cao hơn. Anh ấy quyết định thêm hình ảnh dụng cụ vào tất cả các quảng cáo khác của mình để thử nghiệm và lặp lại thành công đã đạt được.
Felix đang sử dụng loại tối ưu hóa kênh nào để thúc đẩy doanh số bán công cụ cao hơn?

  • Phương tiện truyền thông
  • Nhắm mục tiêu
  • Đấu thầu
  • Sáng tạo

Câu trả lời đúng là: Sáng tạo

Giải thích: Tối ưu hóa kênh quảng cáo tùy chỉnh nội dung của bạn để phân phát thông điệp phù hợp đến đúng người dùng vào đúng thời điểm.

Felix đã khởi chạy chiến dịch Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google để thúc đẩy doanh số bán các công cụ trên trang web cải thiện nhà cửa của mình. Sau khi xem xét dữ liệu bán hàng từ tuần đầu tiên, Felix nhận thấy doanh số bán hàng cao hơn từ các quảng cáo bao gồm hình ảnh của chính công cụ. Anh ấy quyết định thêm hình ảnh công cụ vào tất cả các quảng cáo khác của mình để thử và nhân rộng thành công. Felix đang sử dụng loại tối ưu hóa kênh nào để thúc đẩy doanh số bán công cụ cao hơn?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095