Rule #1: Life is supposed to be fun!

Người quản lý tiếp thị muốn sử dụng mô hình phân bổ bao gồm cả đường dẫn chuyển đổi và không chuyển đổi để đánh giá các đường dẫn khách hàng riêng lẻ. Mô hình phân bổ nào sẽ đáp ứng yêu cầu này?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Người quản lý tiếp thị muốn sử dụng mô hình phân bổ bao gồm cả đường dẫn chuyển đổi và không chuyển đổi để đánh giá các đường dẫn khách hàng riêng lẻ. Mô hình phân bổ nào sẽ đáp ứng yêu cầu này?

  • Phân bổ dựa trên quy tắc
  • Phân bổ tuyến tính
  • Phân bổ dựa trên vị trí
  • Phân bổ theo hướng dữ liệu

Câu trả lời đúng là: Phân bổ theo hướng dữ liệu

Giải thích: Phân bổ theo hướng dữ liệu (DDA) là mô hình tiên tiến nhất trong các sản phẩm phân bổ của Google. Mô hình theo hướng dữ liệu đánh giá theo thuật toán các đường dẫn khách hàng riêng lẻ. Lợi thế của mô hình này là logic phân bổ bao gồm các đường dẫn chuyển đổi và không chuyển đổi, trong khi các mô hình dựa trên quy tắc chỉ tính đến các đường dẫn chuyển đổi.

.

.

.

Một người quản lý tiếp thị muốn sử dụng mô hình phân bổ có cả đường dẫn chuyển đổi và đường dẫn không chuyển đổi để đánh giá quá trình mua hàng của từng khách hàng

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095