Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đúng hay Sai: Với quảng cáo video TrueView trong luồng, nhà quảng cáo trả tiền khi ai đó di con trỏ qua quảng cáo trong 5 giây.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đúng hay Sai: Với quảng cáo video TrueView trong luồng, nhà quảng cáo trả tiền khi ai đó di con trỏ qua quảng cáo trong 5 giây.

  • Đúng
  • Sai

Câu trả lời đúng là: Sai

Giải thích: Quảng cáo video của bạn phát trước, trong hoặc sau các video khác. Sau 5 giây, người xem có tùy chọn để bỏ qua quảng cáo. Bạn trả tiền khi người xem xem 30 giây video của bạn (hoặc thời lượng nếu video đó ngắn hơn 30 giây) hoặc tương tác với video của bạn, tùy điều kiện nào đến trước.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095