Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đúng hay Sai: Nhà quảng cáo có thể đặt giá thầu cho mỗi định dạng quảng cáo

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đúng hay Sai: Nhà quảng cáo có thể đặt giá thầu cho mỗi định dạng quảng cáo

  • Đúng
  • Sai

Câu trả lời đúng là: Sai

Giải thích: Nhà quảng cáo không thể đặt giá thầu trên cơ sở định dạng Quảng cáo. Nhóm quảng cáo là một tập hợp các quảng cáo được kích hoạt bởi một nhóm từ khóa được chia sẻ. Khi bạn tạo một nhóm quảng cáo mới, chúng tôi sẽ nhắc bạn tạo một quảng cáo ban đầu và danh sách từ khóa của nó, đồng thời nhập giá thầu nhóm quảng cáo mặc định (CPC t.đa). Bạn có thể ghi đè giá thầu nhóm quảng cáo mặc định cho các từ khóa riêng lẻ bằng cách tăng hoặc giảm CPC t.đa của chúng trên trang Từ khóa.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095