Rule #1: Life is supposed to be fun!

Các tùy chọn nhắm mục tiêu cho quảng cáo trên trang đầu là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Các tùy chọn nhắm mục tiêu cho quảng cáo trên trang đầu là gì?

  • Sở thích, tiếp thị lại và chủ đề
  • Khách truy cập vào trang chủ YouTube ở một quốc gia được nhắm mục tiêu
  • Sở thích và tiếp thị lại
  • Chủ đề và tiếp thị lại

Câu trả lời đúng là: Khách truy cập vào trang chủ YouTube ở một quốc gia được nhắm mục tiêu

Giải thích: Có thể nhắm mục tiêu theo sở thích và chủ đề nhưng không thể tiếp thị lại. Câu trả lời phù hợp và gần gũi nhất là Khách truy cập vào trang chủ YouTube ở một quốc gia được nhắm mục tiêu.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095