Rule #1: Life is supposed to be fun!

Quảng cáo khám phá video TrueView chạy trên

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Quảng cáo khám phá video TrueView chạy trên

  • Mạng tìm kiếm và Mạng hiển thị
  • Mạng YouTube
  • Mạng hiển thị
  • Video trên YouTube và các trang tìm kiếm và Mạng hiển thị, trang chủ, kênh, trang xem

Câu trả lời đúng là: Video trên YouTube và các trang tìm kiếm và Mạng hiển thị

Giải thích : Quảng cáo Khám phá Video TrueView xuất hiện trên các trang kết quả tìm kiếm video có liên quan đến YouTube; video sẽ mở trên trang xem hoặc kênh YouTube, các trang web và ứng dụng đối tác video trên GDN

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095