Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đúng hay Sai: Khi một chế độ xem bị xóa, nó sẽ không thể được khôi phục.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đúng hay Sai: Khi một chế độ xem bị xóa, nó sẽ không thể được khôi phục.

  • Đúng: Không thể khôi phục các chế độ xem đã xóa bất kỳ lúc nào.
  • Sai: Bạn có 35 ngày để khôi phục một chế độ xem sau khi nó bị xóa.

Câu trả lời đúng là: Sai: Bạn có 35 ngày để khôi phục một chế độ xem sau khi nó bị xóa.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095