Rule #1: Life is supposed to be fun!

Thư viện giải pháp cho phép bạn nhập hoặc chia sẻ công cụ hoặc nội dung báo cáo nào sau đây?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Thư viện giải pháp cho phép bạn nhập hoặc chia sẻ công cụ hoặc nội dung báo cáo nào sau đây?

  • Bàn thắng
  • Phân đoạn
  • Báo cáo tùy chọn
  • Chỉ B; C
  • A, B và C

Câu trả lời đúng là: A, B và C

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095