Rule #1: Life is supposed to be fun!

Công ty của bạn chạy một chiến dịch email kỳ nghỉ trong tháng 12 để thúc đẩy đăng ký nhận bản tin. Chỉ số nào sau đây sẽ là chỉ báo chính xác nhất về sự thành công của chiến dịch?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Công ty của bạn chạy một chiến dịch email kỳ nghỉ trong tháng 12 để thúc đẩy đăng ký nhận bản tin. Chỉ số nào sau đây sẽ là chỉ báo chính xác nhất về sự thành công của chiến dịch?

  • tỷ lệ thoát
  • thời lượng phiên
  • số lần xem trang
  • tỷ lệ chuyển đổi

Câu trả lời đúng là: tỷ lệ chuyển đổi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095