Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đúng hay Sai: Danh sách tiếp thị lại trên YouTube có thể được sử dụng với quảng cáo hiển thị và văn bản chuẩn.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đúng hay Sai: Danh sách tiếp thị lại trên YouTube có thể được sử dụng với quảng cáo hiển thị và văn bản chuẩn.

  • Đúng
  • Sai

Câu trả lời đúng là: Sai

Giải thích: Bạn cũng có thể sử dụng danh sách tiếp thị lại video cho quảng cáo văn bản AdWords chuẩn hoặc quảng cáo hiển thị hình ảnh. Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/adwords/answer/2545661?hl=vi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095