Rule #1: Life is supposed to be fun!

Với YouTube Analytics, bạn có thể theo dõi các chỉ số về:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Với YouTube Analytics, bạn có thể theo dõi các chỉ số về:

  • Thời lượng phiên YouTube
  • chi phí mỗi kênh truy cập
  • vị trí phát lại
  • Tỷ lệ bỏ qua quảng cáo TrueView

Đáp án đúng là: vị trí phát lại

Giải thích: Báo cáo Vị trí phát lại hiển thị các trang hoặc trang web mà video của bạn đang được xem.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095