Rule #1: Life is supposed to be fun!

Với Quảng cáo trên trang đầu (quảng cáo masthead), nhà quảng cáo có thể đặt trước:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Với Quảng cáo trên trang đầu, nhà quảng cáo có thể đặt trước:

  • Các trang tìm kiếm trên YouTube
  • Các kênh cụ thể
  • Trang chủ YouTube
  • Video cụ thể

Câu trả lời đúng là: Trang chủ YouTube

Giải thích : Quảng cáo trên trang đầu là quảng cáo dựa trên đặt trước. Bạn có thể chạy quảng cáo trên trang chủ YouTube.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095