Rule #1: Life is supposed to be fun!

Theo nguyên tắc ABCD khi thiết kế quảng cáo YouTube, câu nào dưới đây trình bày một cách để thu hút người xem?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Theo nguyên tắc ABCD khi thiết kế quảng cáo YouTube, câu nào dưới đây trình bày một cách để thu hút người xem?

  • Đưa ra giải thưởng khi xem đến cuối và yêu cầu đăng ký để nhận giải thưởng.
  • Sử dụng các lựa chọn âm nhạc hiện tại từ các nghệ sĩ hàng đầu trong các thể loại âm nhạc cụ thể.
  • Bao gồm thương hiệu và lời gọi hành động trong toàn bộ thời lượng của quảng cáo video.
  • Sử dụng những gương mặt quen thuộc như người nổi tiếng, người sáng tạo trên YouTube hoặc người có ảnh hưởng.

Câu trả lời đúng là: Sử dụng những gương mặt quen thuộc như người nổi tiếng, người sáng tạo trên YouTube hoặc người có ảnh hưởng.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095