Rule #1: Life is supposed to be fun!

Dữ liệu báo cáo cụm từ tìm kiếm cho thấy rằng những người nhấp vào quảng cáo quảng bá kính thuốc của bạn đang tìm kiếm các cụm từ như “ly uống rượu” và “ly uống nước”.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Dữ liệu báo cáo cụm từ tìm kiếm cho thấy rằng những người nhấp vào quảng cáo quảng bá kính thuốc của bạn đang tìm kiếm các cụm từ như “ly uống rượu” và “ly uống nước”. Bạn có thể thêm từ khóa nào làm từ khóa phủ định để ngăn quảng cáo của mình hiển thị trên những tìm kiếm như vậy?

  • “Đơn thuốc” và “kính”
  • “Uống” và “ly”
  • “Rượu” và “uống”
  • “Ly” và “rượu vang”

Câu trả lời đúng là: “rượu” và “uống”

Giải thích: Nếu dữ liệu báo cáo Cụm từ tìm kiếm cho thấy những người nhấp vào quảng cáo quảng bá kính thuốc của bạn đang tìm kiếm các cụm từ như “ly uống rượu” và “ly uống nước”. Sau đó, bạn nên thêm “rượu vang” và “đồ uống” làm từ khóa phủ định để ngăn quảng cáo của bạn hiển thị trên những tìm kiếm như vậy. Một loại từ khóa ngăn không cho quảng cáo của bạn được kích hoạt bởi một từ hoặc cụm từ nhất định. Nó yêu cầu Google không hiển thị quảng cáo của bạn cho bất kỳ ai đang tìm kiếm cụm từ đó.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095