Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đúng hay sai? Đối tượng của Google được cập nhật theo mỗi lần hiển thị, vì vậy các nhà quảng cáo chỉ có thể tiếp cận những người tiêu dùng thích hợp nhất trên YouTube.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đúng hay sai Đối tượng của Google được cập nhật theo mỗi lần hiển thị, vì vậy các nhà quảng cáo chỉ có thể tiếp cận những người tiêu dùng thích hợp nhất trên YouTube.

  • Sai
  • Đúng

Câu trả lời đúng là: Đúng

Giải thích: Với YouTube và tiếp thị lại video, nhà quảng cáo có thể kết nối lại với những người xem đã tương tác với nội dung video của họ, tiếp tục kể cho họ một câu chuyện – và cố gắng thu hút họ trở lại! Khi nói đến tiếp thị lại, các danh sách sẽ tạo ra mọi thứ.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095