Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đặc điểm nào sau đây không phải là ví dụ về Thông tin nhân khẩu học chi tiết?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đặc điểm nào sau đây không phải là ví dụ về Thông tin nhân khẩu học chi tiết?

  • Tình trạng sở hữu nhà
  • Tình trạng hôn nhân
  • Các giai đoạn nuôi dạy con cái
  • Tình trạng sở hữu ô tô

Đáp án đúng là: Tình trạng sở hữu ô tô

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095