Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đối tác theo dõi lệnh gọi có thể dùng 3 tính năng nào để gửi dữ liệu đến Search Ads 360?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đối tác theo dõi lệnh gọi có thể dùng 3 tính năng nào để gửi dữ liệu đến Search Ads 360? (chọn ba)

  • Biến tùy chỉnh
  • API Search Ads 360
  • API Campaign Manager
  • Trang tính hàng loạt

Giải thích: Các tùy chọn để tự tải lên các chuyển đổi ngoại tuyến

Nếu sử dụng dịch vụ theo dõi cuộc gọi không tích hợp với Search Ads 360, bạn có thể sử dụng bất kỳ kỹ thuật nào sau đây để tải lên các lượt chuyển đổi ngoại tuyến:

  • Tải lên từ API Search Ads 360: Nếu có hệ thống máy tính duy trì dữ liệu chuyển đổi, bạn có thể viết chương trình sử dụng API Search Ads 360 (giao diện lập trình ứng dụng) để tự động tải lên các lượt chuyển đổi.
  • Tải lên từ API Campaign Manager: Nếu sử dụng Campaign Manager cho các chiến dịch hiển thị và Search Ads 360 cho các chiến dịch tìm kiếm, bạn có thể tải các lượt chuyển đổi lên từ API Campaign Manager thay vì API Search Ads 360.
  • Tải lên từ trang tính lớn: Nhập dữ liệu về các lượt chuyển đổi vào bảng tính, sau đó tải bảng tính lên Search Ads 360. Chỉ có thể tải lên các lượt chuyển đổi ngoại tuyến cho các công cụ theo dõi trên mạng xã hội và tự động từ API chuyển đổi Search Ads 360.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/searchads/answer/3465926

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095