Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tham số ValueTrack thực hiện chức năng gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tham số ValueTrack thực hiện chức năng gì?

  • Tạo phân đoạn ngày tùy chỉnh
  • Tự động đồng bộ hóa với Trình quản lý thẻ của Google
  • Theo dõi các loại chuyển đổi bổ sung
  • Tự động chèn thông tin

Câu trả lời đúng là: Tự động chèn thông tin

Giải thích : Thông số ValueTrack được sử dụng để theo dõi thông tin về nguồn của một lần nhấp vào quảng cáo. Bằng cách thêm các thông số này vào quảng cáo và chiến dịch của mình, bạn có thể tìm hiểu xem những người đã nhấp vào quảng cáo của bạn có đến từ thiết bị di động hay không, vị trí của họ khi nhấp vào quảng cáo của bạn và hơn thế nữa.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/google-ads/answer/6305348

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095