Rule #1: Life is supposed to be fun!

Doanh nghiệp có từ 10 vị trí trở lên có những lựa chọn xác minh nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Doanh nghiệp có từ 10 vị trí trở lên có những lựa chọn xác minh nào?

  • Họ có thể nhập hàng loạt thông tin vị trí của mình nhưng sẽ phải xác minh từng vị trí riêng lẻ
  • Họ chỉ cần xác minh một vị trí và phần còn lại sẽ được xác minh tự động
  • Họ sẽ phải nhập và xác minh từng vị trí của mình
  • Họ có thể nhập và xác minh hàng loạt vị trí của mình

Câu trả lời đúng là: Họ có thể nhập và xác minh hàng loạt vị trí của mình

Giải thích: Các doanh nghiệp có 10 địa điểm trở lên có thể nhập hàng loạt vị trí của họ bằng cách tạo bảng tính tải lên hàng loạt.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095