Rule #1: Life is supposed to be fun!

Công cụ nhắn tin của Google Doanh nghiệp của tôi cho phép khách hàng tiếp cận chủ sở hữu doanh nghiệp thông qua loại hình liên lạc nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Công cụ nhắn tin của Google Doanh nghiệp của tôi cho phép khách hàng tiếp cận chủ sở hữu doanh nghiệp thông qua loại hình liên lạc nào?

  • bảng thông báo
  • E-mail
  • Trò chuyện video
  • Nhắn tin văn bản

Câu trả lời đúng là: Nhắn tin văn bản

Giải thích: Công cụ nhắn tin Google Doanh nghiệp của tôi cho phép khách hàng liên hệ với chủ doanh nghiệp thông qua Tin nhắn văn bản. Cài đặt nhắn tin nhanh chóng và dễ dàng. Chủ sở hữu doanh nghiệp chỉ cần chọn thẻ Nhắn tin từ menu Trang chủ Google Doanh nghiệp của tôi và nhập số điện thoại di động của họ.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095