Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể đo lường và cải thiện doanh số bằng tùy chọn tính lượt chuyển đổi nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có thể đo lường và cải thiện doanh số bằng tùy chọn tính lượt chuyển đổi nào?

  • Một
  • Mỗi

Câu trả lời đúng là: Mỗi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095