Rule #1: Life is supposed to be fun!

Định dạng quảng cáo nào được khuyến nghị để xây dựng nhận thức?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Định dạng quảng cáo nào được khuyến nghị để xây dựng nhận thức?

  • Quảng cáo hình ảnh
  • Quảng cáo hình ảnh động
  • Hiển thị quảng cáo với tiện ích mở rộng vị trí
  • Chiến dịch ứng dụng toàn cầu

Giải thích: Chiến dịch xây dựng thương hiệu có một mục tiêu duy nhất: nâng cao nhận thức và khả năng hiển thị về sản phẩm, dịch vụ hoặc mục tiêu của bạn. Để giúp đạt được những mục tiêu này, bạn có thể sử dụng chiến dịch Mạng hiển thị của mình. Mạng hiển thị chạy quảng cáo văn bản, quảng cáo hình ảnh nhiều màu sắc và quảng cáo đa phương tiện (như video hoặc hoạt ảnh) có thể đặc biệt tốt để hiển thị thông điệp xây dựng thương hiệu.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095