Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi nào bạn nên sử dụng quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi nào bạn nên sử dụng quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng?

  • Khi quảng cáo của bạn sẽ chỉ được chạy trong các vùng đủ điều kiện cho biểu ngữ.
  • Khi mục tiêu chính của bạn là kiểm soát giao diện của quảng cáo
  • Khi mục tiêu chính của bạn là đáp ứng các yêu cầu về thương hiệu.
  • Khi mục tiêu chính của bạn là hiệu suất.

Câu trả lời đúng là: Khi mục tiêu chính của bạn là hiệu suất.

Bạn nên sử dụng quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng khi mục tiêu chính của bạn là hiệu suất. Nếu bạn coi trọng hiệu suất hơn mọi thứ khác. Để đạt được mục tiêu đó tốt nhất, bạn nên tận dụng Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng, tự động điều chỉnh cho phù hợp với không gian quảng cáo có sẵn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095