Rule #1: Life is supposed to be fun!

Định dạng quảng cáo nào được khuyến nghị để thúc đẩy hành động?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Định dạng quảng cáo nào được khuyến nghị để thúc đẩy hành động?

  • Quảng cáo đáp ứng
  • Quảng cáo TrueView
  • Quảng cáo hình ảnh
  • Quảng cáo hộp đèn

Câu trả lời đúng là:

  • Quảng cáo TrueView
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095