Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể đặt quảng cáo hình ảnh và video của khách hàng ở đâu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có thể đặt quảng cáo hình ảnh và video của khách hàng ở đâu?

  • Chỉ trên Mạng hiển thị
  • Chỉ trên Mạng tìm kiếm
  • Trên Mạng tìm kiếm và YouTube
  • Trên Mạng Tìm kiếm và Hiển thị

Câu trả lời đúng là: Chỉ trên Mạng hiển thị

Giải thích: Thu hút người dùng bằng các định dạng quảng cáo hấp dẫn: Định dạng  văn bản, hình ảnh, video hoặc đa phương tiện có thể xuất hiện trên Mạng hiển thị.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095