Rule #1: Life is supposed to be fun!

Định dạng quảng cáo nào cho phép người xem lựa chọn xem có nên xem quảng cáo của bạn hay không và giúp thúc đẩy sự cân nhắc về thương hiệu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Định dạng quảng cáo nào cho phép người xem lựa chọn xem có nên xem quảng cáo của bạn hay không và giúp thúc đẩy sự cân nhắc về thương hiệu?

  • Google ưa thích
  • Quảng cáo TrueView
  • Quảng cáo trên trang đầu
  • Quảng cáo đệm

Câu trả lời đúng là: Quảng cáo TrueView

Giải thích : Quảng cáo video TrueView thúc đẩy sự cân nhắc của khán giả bằng cách cho phép người xem chọn tham gia vào các quảng cáo hấp dẫn hơn được phân phối ở nhiều nơi hơn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095